ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์