นโยบายการร่วมจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก 50บาทต่อครั้งบริการในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

นโยบายการร่วมจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก 50บาทต่อครั้งบริการในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

นโยบายการร่วมจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก 50บาทต่อครั้งบริการในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ดูรายละเอียดคลิ๊กดู ที่นี่