30/05/2565 เผยแพร่การปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

30/05/2565 เผยแพร่การปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

30/05/2565 เผยแพร่การปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดูรายละเอียดคลิ๊ก  ที่นี่