27/01/65 – ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร , ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ , ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด , พนังงานประจำตึก

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร , ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ , ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด , พนังงานประจำตึก รายละเอียด