23/12/64-ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนังงานเก็บเอกสาร,พนักงานบริการ(ผู้ช่วยนักรังศีการแพทย์),ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,พนักงานประจำตึก