18/08/2565 ประกาศแผนเช่าเครื่องวิเคราะห์สารชีวเคมี

ประกาศแผนเช่าเครื่องวิเคราะห์สารชีวเคมี รายละเอียด