16/10/2566 ประกวดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์นับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์นับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์นับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่