14/12/64 – ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ

รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงงานบริการ