11/01/65 – ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) , (พนักงงานทำความสะอาด) , (คนสวน)

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) , (พนักงงานทำความสะอาด) , (คนสวน) รายละเอียด