10/10/2566 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์นับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ

ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์นับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ

ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์นับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ  ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่