08/08/2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พศ. 2566 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาอาหารให้กับผู้ป่วยใน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พศ. 2566 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาอาหารให้กับผู้ป่วยใน รายละเอียด