07/01/2565ประกาศ รายชื่อผู้ทีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ประกาศ รายชื่อผู้ทีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ประกาศ รายชื่อผู้ทีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ดูรายละเอียด คลิ๊ก