06/10/65การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565

06/10/65การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565

06/10/65การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่