03/02/65-ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ รายละเอียด