ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค พนักงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งคนสวน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค พนักงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งคนสวน รายละเอียด