ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563  ดูรายละเอียดได้ที่นี่ download