07/01/2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร,พนักงานบริการ(ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์),ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดและพนักงานประจำตึก

07/01/2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร,พนักงานบริการ(ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์),ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดและพนักงานประจำตึก