ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไป(เงินบำรุงรายวัน) ตำแหน่งพนักงงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) 12/06/61

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไป(เงินบำรุงรายวัน) ตำแหน่งพนักงงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย)