ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  คลิ๊ก