ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1jIXEEe5Fq3wgSSdaZbOjZKSJWgxp1fkL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jIXEEe5Fq3wgSSdaZbOjZKSJWgxp1fkL/view?usp=sharing

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คลิ๊ก