ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วยใน 16/11/61

ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)